بالاست لایه ای است سنگی  مابین ریل و زیربالاست که از مصالح دانه ای سنگی با وجه های شكست تشکیل شده  است . استفاده از بالاست به عنوان قسمتی از روسازی در خطوط ریلی سالهای متمادی رواج دارد. در پی افزایش مصرف منابع طبیعی با مشکلات بسیار جدی نظیر آلودگی محیط زیست و پایان مواد معدنی روبه رو خواهیم شد. بهترین راه حل این معضل استفاده از مواد سرباره ای است. سرباره فولاد از لحاظ فنی منعی برای استفاده در خطوط ریلی ندارد و با آیین نامه ایران همخوانی دارد، داراي دانه بندي يكنواخت بوده و به طور معمول داراي ابعاد ذرات حدود ٢٠ الي ٦٠ ميليمتر مي باشد.

مزایای بالاست سرباره ای

در مزیت استفاده از بالاست سرباره ای میتوان به بند آیین نامه 448 سازمان ملی استاندارد ایران اشاره کرد که سنگدانه های سرباره ای به دلیل درصد بالای اکسید آهن موجود در ترکیب شیمیایی خود مستثنی از آزمایش لس انجلس و تعیین درصد سایدگی هستند که نشان از مقاومت بالای مکانیکی و سایشی این نوع از سنگدانه ها دارد.

  • ساختار شیمیایی پایدار
  • ظرفیت باربری فوق العاده بالا با دانه بندی پیوسته
  • جذب ارتعاشات و کاهش سر و صدا ناشی از حرکت ناوگان ریلی
  • ایفای نقش عایق الکتریکی جهت جلو گیری از جریان ناخواسته بین خطوط ریلی

پایداری کیفی بعد از اجرای بالاست سرباره ای

مصالح سرباره ای بعنوان بالاست ریلی خواسته های استاندارد مصالح بالاست ریلی را تامین میکند. افزون بر آن به جهت اطمینان از دوام مناسب این مصالح پس از اجرا و بهره برداری ( عبور وسایل ریلی ) و گذر زمان ، کارکرد بالاست ریلی سرباره ای مورد بررسی قرار گرفته است . بعنوان نمونه محور حسن آباد – دیزیچه در اصفهان پس از گذشت چند سال از اجرا ، توسط اداره کل راه آهن اصفهان بررسی و نتیجه از نظر سایش ، شکستگی و شکل ظاهری در وضعیت مناسب و مطلوب گزارش شده است.همچنین با گذشت زمان بیشتر و بررسی از اجرا ی محور مذکور توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نتیجه بر مقاومت جانبی بالاست سرباره ای ، بسیار بیشتر از مقاومت جانبی بالاست معمولی بوده و در نتیجه عدم حرکت جانبی خط ریل در جهت کاهش دفعات تعمیرات و آن را ساده تر و کم هزینه تر می نماید.

جدول دانه بندی بالاست

type Aggregates#3#2 1/2#2#1 1/2#1#3/4
ballast I10090.7578.1543.4013.581.32
Ballast II10089.2871.7534.533.740.04
Ballast III100927257250

 

انواع بالاست

کد محصولنوع محصولرنج دانه بندیمواردکاربرد
TSB1بالاست سرباره ایType I- 301خطوط راه آهن
TSB2بالاست سرباره ایType II – 301خطوط راه آهن
TSB3بالاست سرباره ایType III – 301خطوط راه آهن