یکی از متداولترین روشهای ایمن سازی کناره راه استفاده از حفاظهای ایمنی می باشد. نقش حفاظهای ایمنی به مسیر برگردانیدن وسایل نقلیه و جلوگیری از پرت شدن آنها به دره و یا برخورد با خاکریزهای شیبدار و سایر موانع کناره راه و از بین بردن و جذب انرژی حرکتی وسیله نقلیه منحرف شده می باش. ولی نصب آنها زمانی توجیه پذیر است که اطمینان درکمتر کردن صدمه نسبت به شرایط بدون حفاظ وجود داشته باشد. حفاظهای ایمنی در سه نوع انعطاف پذیر، نیمه صلب و صلب ساخته می شوند که از میان آنها دو نوع حفاظ فلزی W شکل و حفاظ بتنی نیوجرسی در کشور ما معمولتر و بیشترین کاربرد را دارا می باشد. طی تحقیقات انجام شده با انجام یک مقایسه فنی و اقتصادی بین این حفاظها، حفاظ مناسب با در نظر گرفتن کلیه شرایط اقتصادی و اجتماعی و امکانات اجرایی، انتخاب و معرفی می گردد.

نیوجرسی         

قطعات ساخته شده از بتن که کاربرد اصلی آنها جداکردن مسیرهای ترافیک جاده‌ها از یکدیگر است، هر چند برای مسدودسازی معابر یا جاده‌ها هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قطعات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت برخورد خودرو، آسیب کمتری به آن وارد شود و در عین حال، مانع عبور خودرو به مسیر روبه‌رو و تصادف از روبه‌رو شوند.

نیوجرسی          نیوجرسی

نیوجرسی های سرباره ای به دلیل وزن بالا در برابر ضربات جابجا نمی شوند و به دلیل مقاومت در برابر ضربه های مکانیکی کمتر آسیب پذیر بوده و نیز به دلیل آهکی نبودن ذرات تشکیل دهنده در مقابل سیکل های ذوب و یخبندان مقاوم می باشند. این نوع جداکننده ها به جهت مقاومت بالا در برابر ضربه قدرت بازگردانی خودرو به مسیر بیشتری دارند.

نیوجرسی          نیوجرسی

 

نیوجرسی         نیوجرسی